Spadochroniarstwo

Spadochroniarstwo

  • kurs podstawowy realizowany jest zgodnie z zatwierdzonym przez ULC planem szkolenia.
  • kurs rozszerzony realizowany jest zgodnie z zatwierdzonym przez ULC planem szkolenia.
  • organizacja skoków pokazowych w związku z imprezami okolicznościowymi, na sprzęcie klasycznym czy wojskowym na terenie całego kraju.
  • konsultacje techniczne w zakresie doboru i obsługi sprzętu spadochronowego.