Nurkowanie

NURKOWANIE

  • szkolenia na podstawowe stopnie płetwonurka P1* (do 20m), P2** (do 40m), P3*** (do 50m) zgodnie ze standardami KDP/CMAS.
  • szkolenia rozszerzone (techniczne) dla nurkowania na wzbogaconym powietrzu (Nitrox). -zaawansowane szkolenia (techniczne) dla nurkowania na mieszaninach gazowych (Trimix).
  • szkolenia w zakresie nurkowania z zestawem butlowym, w skafandrze suchym, nurkowania w nocny, nawigacji podwodnej i innych zgodnych z aktualnym schematem szkolenia KDP/CMAS.
  • prowadzenie nurkowań dla płetwonurków indywidualnych i grup nurkowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami organizacji nurkowych.
  • serwis automatów oddechowych.
  • konsultacje techniczne w zakresie doboru i obsługi sprzętu nurkowego.