O NAS

O NAS

Spółka Grupa Perun powstała w 2018 w celu popularyzacji i profesjonalnego rozwoju strzelectwa oraz sportów ekstremalnych nurkowania i spadochroniarstwa klasycznego.Firmę tworzą osoby posiadające wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie swoich działań. Instruktorzy posiadają niezbędne uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktyczno-szkoleniowych w zakresie strzelectwa, spadochroniarstwa i nurkowania. Posiadamy profesjonalne zaplecze i sprzęt oraz kontakty do realizacji najbardziej wymagających zagadnień wybranych przez naszych klientów.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Klub strzelecko-kolekcjonerski

Klub Grupy-Perun powstała w celu popularyzacji sportu strzeleckiego oraz wiedzy o broni współczesnej i historycznej. Ma charakter otwarty, lecz ze względu na specyfikę kontaktu i pracy z bronią, zarówno nasi klienci, jak i członkowie, chcący zacząć naukę strzelania muszą spełnić szereg wymagań, co nadaje klubowi wyjątkowy charakter.

Nurkowanie

Szkolenia będą prowadzone zgodnie ze standardami i schematem szkolenia KDP/CMAS – najstarszej organizacji szkolącej płetwonurków w Polsce.
Obejmować będą zarówno szkolenia podstawowe na wszystkie stopnie nurkowe, szkolenia specjalistyczne jak i szkolenia techniczne dla zaawansowanych płetwonurków. Oferujemy również przygotowanie i prowadzenie nurkowań dla płetwonurków i grup płetwonurków aktywnych nieposiadających uprawnień do samodzielnych nurkowań. Zajęcia będą prowadzone w bezpiecznych i ciekawych akwenach („Koparki”, „Zakrzówek”). Każdy kursant po zakończeniu szkolenia otrzyma stosowny certyfikat honorowany na całym Świecie.

Spadochroniarstwo

Szkoła spadochronowa jako jedyna w kraju prowadzi szkolenia metoda Static Line przy urzyciu sprzętu wojskowego. Okrągłych desantowych spadochronów produkcji amerykańskiej SF10a. Spadochrony te w wersji MC-6 stosowane są aktualnie w USA, i kilku innych państwach NATO.Kurs podstawowy realizowany jest zgodnie z zatwierdzonym przez ULC planem szkolenia. Obejmuje 8 godzin zajęć teoretycznych, ćwiczeń praktycznych a następnie po pozytywnym zdaniu egzaminu, kursant wykonuje swój pierwszy i od razu samodzielny skok 700 m i 1100 m. Kadrę stanowią byli i obecni żołnierze sił desantowych.

Strzelnica

Teren strzelnicy znajduje się na po przemysłowym terenie wyrobiska hutniczego z wałami zaadaptowanymi na kulochwyty o wysokości 8 do 12 metrów. Stwarza to bardzo bezpieczne a zarazem specyficzny teren o powierzchni 3 hektarów do wykorzystania do celów strzeleckich. Aranżacja stanowisk strzeleckich na dystansie od 0 do 300 m wraz z możliwością strzelania dynamicznego i do celów ruchomych.

Grupa Perun zajmuję się też kolekcjonerstwem historycznej broni palnej